د والي پیژندنه

د والي پیژندنه.......................

خبرونه

نور

دکارموندنې اعلان

 • د کارمندنی خبرتیا
  د کارمندنی خبرتیا د لوگر ولایت د پوهنی ریاست لاندنی 5 بستونه د آزادی سیالی له لاری گماری د لازیاتو معلوماتو له پاره لاندنی...
 • د کارموندنی اعلان خصوصآ د مسجد امامانو ته
  اعلان کاریابی (مخصوص امامت مساجد) ریاست حج و اوقاف ولایت لوګر در نظر دارد تا ۹۹ بست کمبود ملا امامان...
 • د کارموندنی اعلان
  ریاست موسسه تحصیلات عالی لوگر در نظر دارد تا یک بست پنجم خویش را از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام نماید 1 مدیریت دفتر...
 • د کارموندنی اعلان
  ریاست اقتصاد ولایت لوگر یک بست کمبود ذیل را از طریق رقابت آزاد به اعلان میگزارد عنوان بست. مدیر عمومی تنظیم و نظارت فعالیت های...
نور

داوطلبۍ يا مزايده

نور