قرار داد مواد ارتزاقی شفخانه معتادین

د خپرېدو نېټه: Dec 25, 2016

د پاى نېټه: Jan 11, 2017

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

ریاست صحت عامه ولایت لوگر برای مریضان داخل بستر شفاخانه 20 بستر تداوی معتادین مواد مخدر ولایت لوگر به مواد ارتزاقی از قبیل برنج،روغن ، لوبیا ، کچالو ، ګوشت ، وغیره مواد غذائی ضرورت دارد .

شرکت ها و اشخاص انفرادی که خواهش قرارداد را داشته باشند از تاریخ ۲۰ /۹/ ۱۳۹۵ الی مدت ۲۱ یوم شرطنامه را ملاحظه کرده تضمین اخذ میګردد.