اعمار دیوار احاطه ریاست امورزنان ولایت لوگر:

د خپرېدو نېټه: Aug 29, 2016

د پاى نېټه: Sep 25, 2016

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

ریاست امور زنان ولایت لوگر از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادر پروسه داوطلبی (اعمار دیوار احاطه ریاست امورزنان ولایت لوگر) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغانی و نیز در حافظه یا فلش از ویب سایت این وزارت (از تاریخ نشر اعلان 1395/6/7 ) بدست اورده . افر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته الی (21) روز تقویم اخرین ضرب الاجل یعنی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز شنبه تاریخ 1395/6/27 به مدیریت عمومی مالی و اداری ریاست امورزنان ولایت لوگر واقع (دفتر شورای ولایتی و مقابل مارکیت زمانخیل ) ارایه نماید