ریاست معارف ولایت لوګر

د خپرېدو نېټه: Aug 06, 2016

د پاى نېټه: Sep 11, 2016

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

ریاست معارف ولایت لوګر میخواهد که از تخصیصات دست داشته سال مالی ۱۳۹۵ برنامه های مربوطه خویش قرطاسیه باب ٬ فرشیات ٬ فرنیچر ٬لوازم ورزشی ٬ و ولوازم تکنالوژی معلوماتی  را طور قرار داد تهیه نماید شرکت ها و موسساتیکه خواهش فرارداد را داشته باشد که موضوع متذکره به تاریخ  ۱۲ اسد سال ۱۳۹۵ نشر و اعلان  کردید الی بیست ویک ۲۱ روز کاری به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست معارف ولایت لوګر حاضر شوند شرطنامه را ملاحظه میتواند تضمین اخذ میګردد