کمیسیون جلوگیری از غصب زمین های دولتی برگزارشد


جلسه کمیسیون ولایتی جلوگیری از غصب زمین های دولتی امروز تحت ریاست تورن جنرال محمد نبی احمدزی معاون مقام ولایت درحالیکه شاورال پل علم،ولسوالان ولسوالی های برکی برک،محمدآغه،چرخ ،خوشی وسایرمسئولان نیز حضورداشتند تدویر یافت.
ابتدا اعضای جلسه هر یک باالنوبه پیرامون دستآورد ها،مشکلات وپلان های خویش گزارشات ومعلومات شانرا با حاضرین در میان گذاشته تصریح نمودند که در این راستا با موجودیت هماهنگی کامل گام های جدی را برخواهند داشت.
تورن جنرال محمد نبی احمدزی معاون مقام ولایت نیز در سخنانش گفت:با تمام قوت به هیچ شخصی اجازه نخواهیم داد که دست به تصرفات غیر قانونی وغصب زمین های دولتی زده تا در آینده ها پروژه های عام المنفعه ،پلان های باسازی و انکشافی را با چالش مواجه سازند.
آقای احمدزی به مسولان ادارات ذیربط هدایت داد که در راستای جلوگیری از غصب زمین ها واملاک دولتی از هیچگونه سعی وتلاش دریغ نه ورزند.