په محمد اغې ولسوالۍ کې د ښوونکو د ظرفیت جوړونې د روزنیز ورکشاپ څخه لوګر والي لیدنه وکړه

په محمد اغې ولسوالۍ کې د ښوونکو د ظرفیت جوړونې د روزنیز ورکشاپ څخه لوګر والي لیدنه وکړه 
(لړم-۲۴)د پوهنې وزارت د ښووونکو د ظرفیت جوړونې ریاست له لورې په محمداغې ولسوالۍ پر لار اچول شوی روزنیز ورکشاپ څخه د لوګر والي لیدنه وکړه .
والي د ورکشاپ ګډونوالو ته وویل، ښوونه او روزنه یوه الهي فریضه ده او تاسو د انسان جوړونې او فکر جوړونې فابریکې یاست، ځکه تاسو د جهالت پر وړاندې مبارزه کوۍ. والي له ښوونکو وغوښتل چې خپل سپیڅلي مسلک ته په درنه سترګه وګوري او ور سپارل شوی رسالت پر وخت اداء کړي .
همدا راز یو شمېر ښوونکو خپلې ستونزې د والي سره شریکې کړې، هغوی وویل چې د ښوونکو د ښارګوټي کار باید پيل شي، معاشونه یې پر وخت اجرا شي او په خپلو بستونو کې د ښې ارزونې پر مهال ترفېع ورکړل شي .
والي له ستونزو اورېدو وروسته وویل چې د ښوونکو ښارګوټي به راتلونکې اونۍ پرانستل شي او ستاسو پاتې معاشات به هم په همدې اونۍ کې اجرا شي او د اروزنې پر مهال به مو د کامیابۍ کې ترفېعات په نظر کې ونیول شي .