برای حل مشکلات جوانان یک میکانیزم ساخته میشود

برای حل مشکلات جوانان یک میکانیزم ساخته میشود
پل علم 13 سنبله،
برای حل مشکلات جوانان وایجادهماهنگی میان ایشان روزگذشته درمقام ولایت لوگرطی نشست یی تصمیم براین شد که جوانان دوشا دوش هم با روی دست گرفتن یک میکانیزم خاص،درراستای پیشرفت شان اقدام نمایند.
جلسه که بدین مناسبت در مقام ولایت لوگر با اشتراک محمد حلیم فدایی والی لوگر،محمد شفیق پوپل ریس اطلاعات وفرهنگ،عدالت عمر عبدالرحیمزی عضو شورای ولایتی وجوانان تدویر یافته بود والی لوگر گفت: تا حال برای جوانان این ولایت برنامه های راه اندازی نشده که موثریت چشمگیر داشته باشد تا این قشر مهم جامعه ازآن بهره ببرند.
همچنان والی لوگر خطاب به جوانان گفت شما باید روی یک نکته منظم وبا روی دست گرفتن یک میکانیزم خاص گردهم جمع شوید تا درعرصه کاریابی، تعلیم وتربیه وتحصیل مشکلات تان مرفوع شود.
در اخیر یک کمیته مشترک از جوانان، ریاست معارف،مدیریت عمومی امورجوانان،آمریت المپیک،آمریت کرکت بورد وآمریت لیسه کوچیها تعین شده تا یک پلان منظ برای منسجم شدن جوانان ترتیب نمایند.
همچنان باید گفت: مدیریت عمومی امور جوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ مسوولیت دارد که روز جمعه آینده برای کمیته موظف ساعت دو بجه بعد از ظهر جلسه را ترتیب کند تا روی یک پلان منظم صحبت نمایند .