داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
قرار داد مواد ارتزاقی شفخانه معتادین
ریاست صحت عامه ولایت لوگر برای مریضان داخل بستر شفاخانه 20 بستر تداوی معتادین مواد مخدر ولایت لوگر به مواد ارتزاقی از قبیل برنج،روغن ، لوبیا ، کچالو ، ګوشت ، وغیره مواد غذائی ضرورت دارد . شرکت ها و اشخاص انفرادی که خواهش قرارداد را داشته باشند...
Dec 25, 2016 Jan 11, 2017
ریاست معارف ولایت لوگر اگاهی عامه
ریاست معارف ولایت لوگر میخواهد که از تخصیص دست داشته سال مالی 1396 خویش محروقات زمستانی مورد ضرورت سال مذکور را قرارداد نماید شرکت ها و موسیساتیکه خواهش قرارداد داشته باشد بعد از نشر اعلان الی بیست ویک روز کاری به مدیریت عمومی تهیه وتدارکات ریاست...
Nov 22, 2016 Dec 17, 2016
ریاست معارف ولایت لوگر
ریاست معارف ولایت لوګر میخواهد در سال ۱۳۹۵دیوار احاطه ریاست معارف ٬ دیوار احاطه لیسه ذکور محمد اغه و آهن پوش مکتب ابتدائیه حاجی ګلون را با میز وچوکی برای شاګردان مکاتب مرکز (پل علم ) ولسوالی محمد اغه ٬ ولسوالی برکی برک ٬ ولسوالی خوشی ٬و ولسوالی...
Sep 26, 2016 Oct 25, 2016
مستوفیت ولایت لوګرغرض اعمار پروژه های ذیل به قرار دادی ضرورت دارد .
مستوفیت ولایت لوګرغرض اعمار پروژه های ذیل به قرار دادی ضرورت دارد . ۱ – اعمار اطاق ګارد روم . ۲ – رنګمالی داخل و خارج تعمیر مستوفیت . ۳- دیوار استحکامی و محافظوی مستوفیت ولایت لوګر . ۴ – سرک ساحه سبز صحن حویلی...
Sep 20, 2016 Oct 02, 2016
اعمار دیوار احاطه ریاست امورزنان ولایت لوگر:
ریاست امور زنان ولایت لوگر از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادر پروسه داوطلبی (اعمار دیوار احاطه ریاست امورزنان ولایت لوگر) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغانی و نیز در حافظه یا فلش از ویب سایت...
Aug 29, 2016 Sep 25, 2016
ریاست کار اموراجتماعی شهداومعلولین پروژه خریداری تجهیزات ووسایل حرفوی مربوطه خویش را به اعلان داوطلبی مجدد میسپارد که شامل وسایل ذیل میباشد .
ریاست کار اموراجتماعی شهداومعلولین پروژه خریداری تجهیزات ووسایل حرفوی مربوطه خویش را به اعلان داوطلبی مجدد میسپارد که شامل وسایل ذیل میباشد . نجاری ٬نلدوانی ٬ خیاطی ٬ ږیرنګ ساختمان ٬ میخانیک عراده جات ٬ و فلزکاری میباشد بنا اشخاص و موسساتیکه...
Aug 09, 2016 Aug 15, 2016
ریاست معارف ولایت لوګر
ریاست معارف ولایت لوګر میخواهد در سال ۱۳۹۵دیوار احاطه ریاست معارف ٬ دیوار احاطه لیسه ذکور محمد اغه و آهن پوش مکتب ابتدائیه حاجی ګلون را با میز وچوکی برای شاګردان مکاتب مرکز (پل علم ) ولسوالی محمد اغه ٬ ولسوالی برکی برک ٬ ولسوالی خوشی ٬و ولسوالی...
Aug 06, 2016 Sep 11, 2016
ریاست معارف ولایت لوګر
ریاست معارف ولایت لوګر میخواهد که از تخصیصات دست داشته سال مالی ۱۳۹۵ برنامه های مربوطه خویش قرطاسیه باب ٬ فرشیات ٬ فرنیچر ٬لوازم ورزشی ٬ و ولوازم تکنالوژی معلوماتی را طور قرار داد تهیه نماید شرکت ها و موسساتیکه خواهش فرارداد را داشته باشد که موضوع...
Aug 06, 2016 Sep 11, 2016
د لوگر ولایت شاروالی ریاست د ښار اعلاناتو لوحی په قرارداد ورکوی
ریاست شاروالی پل علم ولایت لوگر لوایح اشتهاری داخل شهر پل علم ولایت لوگر را بابت سال 1395 قرارداد می نماید موسسات ،شرکت ها، اشخاص و افراد انفرادی که خواهان قرارداد آن را داشته باشند در خواست های خویش را الی مدت (7) یوم رسمی به مدیریت خدمات و...
Jul 12, 2016 -
د لوگر ولایت شاروالی ریاست د سیمساری مارکیټ په قرارداد ورکوی
ریاست شاروالی پل علم ولایت لوگر مارکیت سیمساری خویش را بابت سال 1395 قرارداد می نماید. موسسات ،شرکت ها، اشخاص و افراد انفرادی که خواهان قرارداد آن را داشته باشند در خواست های خویش را الی مدت (7) یوم رسمی به مدیریت خدمات و تدارکات شاروالی پل علم...
Jul 12, 2016 -
پاڼه 1 از 2