بیوگرافی والی

بیوگرافی والی...................

اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

 • اعلان کاریابی (مخصوص امامت مساجد)
  اعلان کاریابی (مخصوص امامت مساجد) ریاست حج و اوقاف ولایت لوګر در نظر دارد تا ۹۹ بست کمبود ملا امامان مساجد را از...
 • اعلان کاریابی
  اعلان کاریابی ریاست موسسه تحصیلات عالی لوگر در نظر دارد تا یک بست پنجم خویش را از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام...
 • اعلان کاریابی
  ریاست اقتصاد ولایت لوگر یک بست کمبود ذیل را از طریق رقابت آزاد به اعلان میگزارد عنوان بست. مدیر عمومی تنظیم و نظارت فعالیت های...
بیشتر

داوطلبی

بیشتر