اعلان کاریابی

 • اعلان کاریابی (مخصوص امامت مساجد)
  اعلان کاریابی (مخصوص امامت مساجد) ریاست حج و اوقاف ولایت لوګر در نظر دارد تا ۹۹...
 • اعلان کاریابی
  اعلان کاریابی ریاست موسسه تحصیلات عالی لوگر در نظر دارد تا یک بست پنجم خویش را از طریق...
 • اعلان کاریابی
  ریاست اقتصاد ولایت لوگر یک بست کمبود ذیل را از طریق رقابت آزاد به اعلان میگزارد عنوان بست. مدیر عمومی...
بیشتر

داوطلبی

بیشتر